Projektowanie instalacji obiektowych

Instalacje elektryczne

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań systemowych dla instalacji elektrycznych. Nasz zespół składa się z inżynierów posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach i obszarze zastosowań niskiego i średniego napięcia. NOVOTIC zapewnia kompleksowe podejście do projektowania instalacji obiektowych. Projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej jest procesem złożonym, wymagającym dużej ilości badań i analiz. Każdy błąd w realizacji zamierzonego projektu sprawia, że system jest podatny na awarie. Serdecznie zapraszamy do współpracy i zapoznania się z nasza ofertą:

Projektowanie instalacji niskiego i średniego napięcia
 Projektowanie oświetlenia
 Wymiarowanie sprzętu i komponentów
Instalacje elektryczne dla sektora medycznego (rezonans magnetyczny)
Pomiary instalacji elektrycznych i natężenia oświetlenia
Dozór i odbiory instalacji elektrycznych

projektowanie instalacji architekt

Instalacje przeciwpożarowe

Systemy ochrony przeciwpożarowej dzielimy na aktywne lub pasywne. NOVOTIC posiada doświadczenie w projektowaniu, instalacji oraz inspekcji aktywnych systemów ochrony przeciwpożarowej: systemów wykrywania pożaru, systemów tłumienia ognia i systemów przeciwpożarowych. Aktywne systemy tłumienia ognia wymagają pewnego rodzaju działania, aby osiągnąć zamierzony cel, niezależnie od tego, czy jest to wyzwolenie alarmu, czy uwolnienie czystego środka gaśniczego. Systemy wykrywania pożaru mogą wydawać się pasywne, ale w rzeczywistości są uważane za aktywną ochronę przeciwpożarową i mogą być połączone z systemem tłumienia lub zraszaczy w celu zwiększenia ochrony.
Często zapomina się o biernej ochronie przeciwpożarowej, ale jest ona równie ważna i musi być połączona z aktywnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, aby zapewnić pełną ochronę przeciwpożarową. Systemy pasywnej ochrony przeciwpożarowej to takie, które są stosowane w konstrukcji budynku i nie wymagają interakcji człowieka. Na przykład ściany ognioodporne lub odgrodzenie budynku może zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia bez żadnego działania człowieka, a nawet bez potrzeby korzystania z energii elektrycznej. Za przykłady biernej ochrony przeciwpożarowej uważa się również oświetlenie awaryjne i znaki ewakuacyjne. W obiektach gdzie zastosowano systemy przeciwpożarowe zdolność ocalenia życia człowieka bądź mienia zwiększa się o 65%.

Instalacje HVAC

HVAC oznacza ogrzewanie, wentylację i klimatyzację. HVAC odnosi się do różnych systemów używanych do przenoszenia powietrza między obszarami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także do ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych i komercyjnych. Są to systemy, które zapewniają ciepło i przytulność zimą oraz uczucie chłodu i świeżości latem. Są to również systemy, które filtrują i oczyszczają powietrze w pomieszczeniach, aby zachować zdrowie i utrzymać poziom wilgotności na optymalnym poziomie komfortu. 
Teraz, gdy wiesz, co oznacza HVAC i czym jest system HVAC, możesz lepiej zrozumieć potrzeby związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i komfortem swojego domu czy miejsca pracy. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc dotyczącą systemów HVAC, skontaktuj się z nami. Jesteśmy Twoim zaufanym dostawcą usług HVAC dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z komfortem funkcjonowania na danym obiekcie.

Projektowanie instalacji